חזרה

השיר שאלמוג בחר לייצג אותו בעבודת השורשים


אנשים זרים
שאני בכלל לא מכיר
ממקומות אחרים
וגם פה מהעיר
הייתי רוצה
שיידעו כולם
שיש ילד
אחד בעולם
והילד הזה
הוא
אני

מתוך: והילד הזה הוא אני
יהודה אטלס