מפי אלמוג כפי שכתב על עצמו לעבודת השורשים שהכין בכתה ז

השיר שאלמוג בחר לייצג אותו בעבודת השורשים

השלמת הסיפור מגיל שלוש עשרה

דיסאוטונומיה משפחתית